Rintarou° 努力成为一个优秀的人。

github
  Rintarou 10 Mouths Ago

  Mayuyu退圈了( •̥́ ˍ •̀ू )

  Rintarou 10 Mouths Ago

  咕噜灵波~

  Rintarou 10 Mouths Ago

  期待MIUI12的到来

  Rintarou 10 Mouths Ago

  棒子的游戏素质是真的差

  Rintarou 10 Mouths Ago

  唉,凉凉...

  Rintarou 11 Mouths Ago

  少前宇宙,翀皇牛逼啊ᶘ ͡°ᴥ͡°ᶅ

  Rintarou 11 Mouths Ago

  重新开始...

Contact information

About me

 • 一个不愿随波逐流的普通人。

那年今日
1 月前

给自己一个目标。

4 月前

突然发现,自己貌似已经忘记了自己小时候的梦想...

召唤看板娘